Pán nezničiteľný

Sto rokov spomienok veterána z Tobruku a Dunkerque

Odporúčame