Nikto nie je dokonalý

Chyby nerobia človeka horším, iba ľudskejším.