29. 1. o 06:20 na PLUS

Kolabs

Neskončíme, pokiaľ nebudete takí šťastní, ako si to my predstavujeme.

Odporúčame