Páli vám to?

Hra so slovami, v ktorej nerozhodujú znalosti, ale dôvtip.

Odporúčame