Najvyššia pocta

Najvyššia obeť si zaslúži najvyššiu poctu.