Čierne zlato

Všetko, čo má nejakú cenu, sa získava láskou alebo krvou

Čierne zlato 02:02:55

Čierne zlato

16.10.2020